Hướng dẫn về Nghị định số 91/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều …

Kinh Nghiệm  08/11/2022 Đỗ Hằng

CHI CỤC THUẾ TP. THỦ ĐỨC      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 PHÒNG THNVDT-TTHTNNT                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       Kính gửi: Quý doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn Thành phố Thủ Đức.

          Để kịp thời hỗ trợ người nộp thuế cũng như thông tin đến người nộp thuế về những chính sách mới nhất của chính phủ về thuế. Chi cục thuế Thành phố Thủ Đức xin thông báo cho quý doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố Thủ Đức các thông tin chính sách mới như sau:

 Ngày 30/10/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

 Nghị định 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 của Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (ngày 30/10/2022).

Các điểm sửa đổi chính tập trung vào các nội dung sau:

– Về khai thuế thu nhập cá nhân của tổ chức, cá nhân không phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân;

– Về trách nhiệm của tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam là chủ sở hữu sàn thương mại điện tử trong việc cung cấp thông tin của thương nhân, tổ chức, cá nhân có mua bán hàng hóa dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử cho cơ quan quản lý thuế;

– Về quy định tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, tạm nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ;

– Về việc nộp hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường đối với than khai thác và thu nội địa;

– Về trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn là ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ;

– Về thời điểm tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân nhận cổ tức, nhận thưởng bằng chứng khoán;

– Sửa đổi Thông báo ngừng sử dụng hóa đơn theo Mẫu số 04-1/CC ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ.

Theo Nghị định 91/2022/NĐ-CP một số nội dung người nộp thuế cần lưu ý như sau:

  • * Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 04 quý không được thấp hơn 80% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 04 quý thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 04 đến ngày liền kề trước ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.
  • Trong đó, tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 04 quý không được thấp hơn 80% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2021 như sau:
  •  + Tính đến ngày Nghị định 91/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành người nộp thuế có số thuế tạm nộp 03 quý đầu kỳ tính thuế năm 2021 không thấp hơn 75% số phải nộp theo quyết toán năm, thì không áp dụng quy định tỷ lệ tạm nộp 04 quý tại khoản 3,4,5 Điều 1 Nghị định này.
  • + Tính đến ngày Nghị định 91/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành người nộp thuế có số thuế tạm nộp 03 quý đầu kỳ tính thuế năm 2021 thấp hơn 75% số phải nộp theo quyết toán năm, thì được áp dụng tỷ lệ tạm nộp 04 quý tại khoản 3,4,5 Điều 1 Nghị định này nếu không tăng thêm số tiền chậm nộp.
  • * Người nộp thuế có thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng hoặc cho thuê mua, có thu tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ phù hợp với quy định của pháp luật thì thực hiện tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý theo tỷ lệ 1% trên số tiền thu được. Trường hợp chưa bàn giao cơ sở hạ tầng, nhà và chưa tính vào doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm thì người nộp thuế không tổng hợp vào hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm mà tổng hợp vào hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp khi bàn giao bất động sản đối với từng phần hoặc toàn bộ dự án.
  • * Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế, thời hạn cơ quan quản lý thuế giải quyết hồ sơ, thời hạn hiệu lực của quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế được thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Nghị định này. Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế, thời hạn cơ quan quản lý thuế giải quyết hồ sơ, thời hạn hiệu lực của quyết định cưỡng chế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc liền kề sau ngày nghỉ đó.

Nội dung Nghị định 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 của Chính phủ (đính kèm file).

Chi cục Thuế Thành phố Thủ Đức thông báo đến tất cả người nộp thuế trên địa bàn Thành phố Thủ Đức được biết để thực hiện.

Người nộp thuế có thể tham khảo các chính sách thuế mới được cập nhật thường xuyên tại:

– Website: https://thuductax.gov.vn

– Hoặc cài đặt ứng dụng “Thủ Đức Tax” trên thiết bị di động.

Quý doanh nghiệp, tổ chức có vướng mắc đề nghị liên hệ Chi cục Thuế thành phố Thủ Đức (bộ phận tuyên truyền hỗ trợ hoặc cán bộ quản lý thuế trực tiếp) để được hỗ trợ./.Bài viết khác:


  dvktHang@gmail.com
  0937.31.91.94
  fb.com/DichVuKeToanTaiNha

Liên hệ

Kế toán trưởng: Đỗ Hằng
Điện thoại: 0937.31.91.94
Giờ làm việc: Sáng 8h30-11h30, Chiều 13h30-17h00
Email: dvktHang@gmail.com
Địa chỉ: 56 Đường Nguyễn Gia Trí (Đường D2 cũ), Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp HCM

Kết nối với chúng tôi


Copyright © 2015 - 2021 DichVukeToanTaiNha.Net - All rights reserved
error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo