Kinh Nghiệm

Mô hình bộ máy kế toán trong doanh nghiệp

CÔNG VIỆC CỦA TỪNG CHỨC DANH – MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC CHỨC DANH: 1. Kế toán thu – chi: Theo dõi kiểm soát các hoạt động tăng, giảm tiền và kiểm soát tồn tiền tại quỹ tiền mặt và tại…

Kinh Nghiệm  02/03/2018 hangdo

Xử phạt đối với hành vi khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế

Tại Điều 8 của thông thư 166/2013/TT-BTC có ghi các mức xử phạt đối với hành vi khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế như sau: – Phạt tiền 700.000 đồng, nếu có tình tiết giảm…

Kinh Nghiệm  02/03/2018 hangdo

Mẫu đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định

Trước khi doanh nghiệp bắt đầu trích khấu hao tài sản cố định, cần phải làm đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ đã lựa chọn với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Phương pháp khấu hao áp…

Kinh Nghiệm  02/03/2018 hangdo

Mẫu giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng BHXH – Mẫu số: C65-HD

Giấy chứng nhận nghỉ ốm được hưởng BHXH (mẫu C65-HD) do cơ quan BHXH cấp cho các bệnh viện. Sau đó các y, bác sĩ của những cơ sở này sẽ xác nhận bệnh và thời gian nghỉ cho người…

Kinh Nghiệm  02/03/2018 hangdo

Mẫu bảng kê chi tiền theo QĐ 48 – Cách viết cụ thể

Bảng kê chi tiền là bảng liệt kê các khoản tiền đã chi, làm căn cứ quyết toán các khoản tiền đã chi và ghi sổ kế toán. Mẫu bảng kê chi tiền: Mẫu số 09 – TT Đơn vi: Bộ phận:………….

Kinh Nghiệm  02/03/2018 hangdo

Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng theo quyết định 48 và TT 200

Bảng thanh toán tiền thưởng là chứng từ xác nhận số tiền thưởng cho từng người lao động, làm cơ sở để tính thu nhập của mỗi người lao động và ghi sổ kế toán. 1. Mẫu bảng thanh toán…

Kinh Nghiệm  02/03/2018 hangdo

Mẫu hợp đồng giao khoán công việc

Hợp đồng giao khoán là bản ký kết giữa người giao khoán và người nhận khoán nhằm xác nhận về khối lượng công việc khoán hoặc nội dung công việc khoán, thời gian làm việc, trách nhiệm, quyền lợi của…

Kinh Nghiệm  02/03/2018 hangdo

Cách hạch toán thuế GTGT phải nộp – được khấu trừ

Hướng dẫn cách hạch toán thuế GTGT phải nộp hay còn được khấu trừ theo phương pháp trực tiếp và khấu trừ: 1. Cách hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: a. Hạc toán thuế GTGT được khấu trừ…

Kinh Nghiệm  02/03/2018 hangdo

HƯỚNG DẪN BỔ SUNG KẾ TOÁN THUẾ GTGT

1 – Đối với cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp khấu trừ thuế, khi biếu, tặng sản phẩm, hàng hóa được trang trải bằng quỹ khen thưởng, phúc lợi, kế toán phản ánh doanh…

Kinh Nghiệm  02/03/2018 hangdo

Đối Tượng Làm Việc Của Kế Toán

1. Đối tượng kế toán thuộc hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước, hành chính, sự nghiệp; hoạt động của đơn vị, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước gồm: a) Tiền, vật tư và tài sản cố…

Kinh Nghiệm  02/03/2018 hangdo
  dvktHang@gmail.com
  0937.31.91.94
  fb.com/DichVuKeToanTaiNha

Liên hệ

Kế toán trưởng: Đỗ Hằng
Điện thoại: 0937.31.91.94
Giờ làm việc: Sáng 8h30-11h30, Chiều 13h30-17h00
Email: dvktHang@gmail.com
Địa chỉ: 56 Đường Nguyễn Gia Trí (Đường D2 cũ), Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp HCM

Kết nối với chúng tôi


Copyright © 2015 - 2021 DichVukeToanTaiNha.Net - All rights reserved
error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo