Mẫu Hợp Đồng Lao Động Thời Vụ mới nhất năm 2019

Kinh Nghiệm,Tin Tức  06/08/2019 Đỗ Hằng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ

Số : …/HĐLĐTV

TPHCM, ngày … tháng… năm ……

-Căn cứ vào Bộ Luật Lao Động số 10/2012/QH13 ngày 18/06/2012

-Căn cứ vào Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính Phủ hướng dẫn chi tiết một  số nội dung của Bộ Luật lao động

 

Chúng tôi gồm, một bên là : Công Ty …………………………………………..

Đại diện pháp luật : ……………………………………………………………….

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………

Địa chỉ : …………………………………………………………………………...

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………….

 

Và một bên là Ông/Bà: …………………………………………………………

Ngày sinh : ………………………………………………………………………..
Số CMTND: ………………. cấp ngày …… tháng …….. năm ……… Tại

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

 

Thoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Công việc và địa điểm làm việc:

1/ Công Việc :

– Chức danh:  Nhân viên

– Công việc phải làm : ……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..

2/ Địa điểm làm việc :

Địa điểm : 52D Tân Quý, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TPHCM.

 

Điều 2 : Thời hạn của hợp đồng lao động.

– Loại hợp đồng lao động: Thời vụ 2 tháng.

– Từ ngày .… tháng .… năm ..… đến ngày ..… tháng ..… năm …….

 

Điều 3: Chế độ làm việc:

 1. Thời giờ làm việc: 8h/ngày
 2. Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: Căn cứ theo công việc thực tế.

 

Điều 4: Quyền lợi và Nghĩa vụ của người lao động:

 1. 1. Quyền lợi: 

– Phương tiện đi lại làm việc: tự do.

– Mức lương chính hoặc tiền công: …………………. đ/tháng (đã bao gồm BHXH, BHYT).

– Hình thức trả lương: Bằng tiền mặt hay chuyển khoản.

– Phụ cấp khác : nếu có

– Được trả lương: vào các ngày 30 của tháng.

– Chế độ nâng lương: Tùy theo thể hiện công việc của từng người.

– Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết…): theo luật lao động

– Chế độ đào tạo: theo thỏa thuận nếu có

– Những thoả thuận khác: theo thỏa thuận nếu có

 1. Nghĩa vụ: 
 2. a) Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.
 3. b) Chấp hành lệnh điều hành sản xuất – kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động.
 4. c) Bồi thường vi phạm và vật chất: nếu có.

 

Điều 5: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

 1. Nghĩa vụ:
 2. a) Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.
 3. b) Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể (nếu có).
 4. 2. Quyền hạn:
 5. a) Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc…).
 6. b) Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thoả ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.

 

Điều 6: Điều khoản thi hành

 1. 1. Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của thoả ước tập thể, trường hợp chưa có thoả ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.
 2. 2. Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày ký. Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

Hợp đồng này làm tại …………………………………………… ngày …… tháng …… năm ………

NGƯỜI LAO ĐỘNG                            NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ tên)                                   (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Tải mẫu hợp đồng thời vụ : Mau HD thời vụ_LN2019

Bài viết có tính chất tham khảo, Nếu cần hỗ trợ liên hệ : Ms. Hằng 0937319194Bài viết khác:


  dvktHang@yahoo.com
  0937.31.91.94
  fb.com//DichVuKeToanTaiNha

Liên hệ

Kế toán trưởng: Đỗ Hằng
Điện thoại: 0937.31.91.94
Giờ làm việc: Sáng 8h30-11h30, Chiều 13h30-17h00
Email: dvktHang@yahoo.com
Địa chỉ: 56 Đường Nguyễn Gia Trí (Đường D2 cũ), Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp HCM

Kết nối với chúng tôi


Copyright © 2015 - 2018 DichVukeToanTaiNha.Net - All rights reserved
error: Content is protected !!