Dịch Vụ Báo Cáo Tài Chính Trọn Gói – Dịch vụ kế toán chuyên nghiệp – Không ngại xa

Kinh Nghiệm,Tin Tức  23/11/2018 hangdo

Hiện tại là thời điểm để Các Công Ty – Doanh Nghiệp cần phải chuẩn bị cho những Báo Cáo Tài Chính để nộp Cơ Quan Thuế tại TPHCM.

Để hỗ trợ các Công Ty – Doanh Nghiệp vấn đề này. Dịch Vụ Kế Toán Tại nhà – Dịch vụ Báo Cáo Tài Chính Tại TPHCM – Dịch vụ kế toán bán thời gian của Chúng tôi xin được hợp tác với Quý Công Ty. Dưới đây là quy triình làm việc như sau:

Quy trình thực hiện

Bước 1: Kiểm tra đánh giá tính pháp lý của các chứng từ báo cáo hàng tháng và quý.

–          Kiểm tra hóa đơn mua vào và bán ra , đối chiếu với các qui định của Cơ Quan Thuế.

–         Kiểm tra tính hợp pháp của các Hợp đồng kinh tế của Công Ty và các đơn vị khác có liên quan.

–         Tập hợp, sắp xếp phân loại hồ sơ theo chuẩn mực của Kế Toán

Bước 2: Tổng hợp và hạch toán các nghiệp vụ kế toán trên phần mền 

–         Kiểm tra nguồn vốn, tình hình công nợ

–        Tổng hợp các chứng từ và nhập số liệu lên phần mền theo từng chứng từ phát sinh.

–         Chính sửa và khắc phục những sai sót nếu có trong quá trình thu thập chứng từ.

–         Cân đối các khoản Doanh Thu và Chi phí của Công ty, để hạn chế phát sinh nộp thuế TNDN cuối năm.

Bước 3: Hoàn thiện sổ sách kế toán và nộp báo cáo cho Cơ Quan Thuế.

–         Hoàn thiện và in sổ sách kế toán để lưu giữ tại Công Ty.

–         Nộp Báo Cáo Tài Chính cho Cơ Quan Thuế và Phòng Thống Kê.

–         Thông báo số thuế phải nộp ( nếu có phát sinh )

Bước 4: Tư vấn với khách hàng về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty .

Tư vấn với Ban lãnh đạo khách hàng cùng các bộ phận liên quan về tình hình hoạt động của Công Ty trong năm vừa qua.

Tư vấn những giải pháp tốt để khắc phục những yếu kém trong bộ phận kế toán của Công Ty.

Thông tin liên hệ : Ms Hằng 0937.31.91.94 – 0965.71.48.78

Giờ làm việc: Sáng 8h30-11h30, Chiều 13h30-17h00
Email: dvktHang@yahoo.com
Địa chỉ: 56 Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp HCMBài viết khác:


  dvktHang@yahoo.com
  0937.31.91.94
  fb.com//DichVuKeToanTaiNha

Liên hệ

Kế toán trưởng: Đỗ Hằng
Điện thoại: 0937.31.91.94
Giờ làm việc: Sáng 8h30-11h30, Chiều 13h30-17h00
Email: dvktHang@yahoo.com
Địa chỉ: 56 Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp HCM

Kết nối với chúng tôi


Copyright © 2015 - 2018 DichVukeToanTaiNha.Net - All rights reserved