Kinh Nghiệm

Cách hạch toán thuế GTGT phải nộp – được khấu trừ

Hướng dẫn cách hạch toán thuế GTGT phải nộp hay còn được khấu trừ theo phương pháp trực tiếp và khấu trừ: 1. Cách hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: a. Hạc toán thuế GTGT được khấu trừ…

Kinh Nghiệm  02/03/2018 hangdo

HƯỚNG DẪN BỔ SUNG KẾ TOÁN THUẾ GTGT

1 – Đối với cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp khấu trừ thuế, khi biếu, tặng sản phẩm, hàng hóa được trang trải bằng quỹ khen thưởng, phúc lợi, kế toán phản ánh doanh…

Kinh Nghiệm  02/03/2018 hangdo

Đối Tượng Làm Việc Của Kế Toán

1. Đối tượng kế toán thuộc hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước, hành chính, sự nghiệp; hoạt động của đơn vị, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước gồm: a) Tiền, vật tư và tài sản cố…

Kinh Nghiệm  02/03/2018 hangdo

Hướng dẫn đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

– Trình tự thực hiện: + Cá nhân lập bản đăng ký người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan chi trả thu nhập (Phòng Kế hoạch Tài…

Kinh Nghiệm  02/03/2018 hangdo

Mẫu đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định

Trước khi doanh nghiệp bắt đầu trích khấu hao tài sản cố định, cần phải làm đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ đã lựa chọn với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Phương pháp khấu hao áp…

Kinh Nghiệm  02/03/2018 hangdo

Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo QĐ 48 – Mẫu 05-TT

Giấy đề nghị thanh toán dùng trong trường hợp đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc chưa nhận tạm ứng để tổng hợp các khoản đã chi kèm theo chứng từ (nếu có) để làm thủ tục thanh toán,…

Kinh Nghiệm  02/03/2018 hangdo

Mẫu giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng BHXH – Mẫu số: C65-HD

Giấy chứng nhận nghỉ ốm được hưởng BHXH (mẫu C65-HD) do cơ quan BHXH cấp cho các bệnh viện. Sau đó các y, bác sĩ của những cơ sở này sẽ xác nhận bệnh và thời gian nghỉ cho người…

Kinh Nghiệm  02/03/2018 hangdo

Mẫu bảng kê chi tiền theo QĐ 48 – Cách viết cụ thể

Bảng kê chi tiền là bảng liệt kê các khoản tiền đã chi, làm căn cứ quyết toán các khoản tiền đã chi và ghi sổ kế toán. Mẫu bảng kê chi tiền: Mẫu số 09 – TT Đơn vi: Bộ phận:………….

Kinh Nghiệm  02/03/2018 hangdo

Cách hạch toán kế toán xây dựng cơ bản dở dang

Cách hạch toán kế toán xây dựng cơ bản dở dang   Công tác đầu tư XĐCB và sửa chữa lớn TSCĐ của doanh nghiệp có thể được thực hiện theo phương thức giao thầu hoặc tự làm. Ở các…

Kinh Nghiệm  02/03/2018 hangdo

Mẫu sổ nhật ký bán hàng theo QĐ 48 và TT 200 và cách ghi

Sổ nhật ký bán hàng là sổ nhật ký đặc biệt dùng để ghi chép các nghiệp vụ bán hàng của doanh nghiệp như: bán hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ,…      Sổ nhật ký bán hàng dùng để ghi…

Kinh Nghiệm  02/03/2018 hangdo
  dvktHang@yahoo.com
  0937.31.91.94
  fb.com//DichVuKeToanTaiNha

Liên hệ

Kế toán trưởng: Đỗ Hằng
Điện thoại: 0937.31.91.94
Giờ làm việc: Sáng 8h30-11h30, Chiều 13h30-17h00
Email: dvktHang@yahoo.com
Địa chỉ: 56 Đường Nguyễn Gia Trí (Đường D2 cũ), Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp HCM

Kết nối với chúng tôi


Copyright © 2015 - 2018 DichVukeToanTaiNha.Net - All rights reserved
error: Content is protected !!