Chi tiết Các số điện thoại của các Chi Cục Thuế Quận – Huyện TPHCM

Kinh Nghiệm,Tin Tức  30/11/2018 hangdo

Danh b các Chi Cc thuế qun huyn TP.HCM năm 2018

Phòng Điện thoại cơ quan máy lẻ nội bộ
Chi cục thuế Quận 1
08 Nguyễn Văn Thủ – P. Đa Kao – Quận 1
  Bảo Vệ Hotline (028) 39106240
  Tổng Đài  (028) 39106241
 P 7.04 HC Nhân sư – Tài Vụ (028) 39106212
  Bộ phận 1 cửa (hướng dẫn) 8000  
 P 8.04 Qlý nợ và Cưỡng chế nợ thuế 8804  
 P 0.03 Phòng trước bạ 8003  
 P 5.02 Đội tuyên truyền hỗ trợ (028) 39106211
 P 1.02 Đội Quản lý Ấn chỉ 8102
 P 1.03 Phòng bán hóa đơn 8103  
 P 1.01 Đội Kê khai-KTT-Tin học 8101  
 P 8.02 Đội Kiểm tra Nội bộ  (028) 39106210
 P 5.04 Đội Kiểm tra thuế 1 8504  
 P 7.02 Đội Kiểm tra thuế 2 8702
 P 5.03 Đội Kiểm tra thuế 3 8503
 P 3.04 Đội Kiểm tra thuế 4 8304
 P 6.02 Đội Kiểm tra thuế 5 8602
 P 3.03 Đội Kiểm tra thuế 6 8303
 P 8.03 Đội Kiểm tra thuế 7 8803
 P 7.03 Đội kiểm tra thuế 8 8703  
 P 9.06 Đội thuế Phường Bến Nghé 8906  
 P 10.05 Đội thuế P Bến Thành 81005  
 P 9.03 Đội thuế P Ngũ Lão-Cô Giang 8903  
 P 9.02 Đội thuế Phường ĐaKao 8902  
 P 9,04 Đội thuế Phường Tân Định 8904  
 P 9.05 Đội thuế Cư Trinh-

Cầu Kho

8905  
 P 10.06 Đội thuế P.Thái Bình-Ô Lãnh 81006  
 P 6.04 Đội NV Dự Toán-Ql thuế TNCN 8604  
2 Chi Cục thuế Quận 2
Đường Liên tỉnh lộ 25B – Khu Hành chính – P.Thạnh Mỹ Lợi – Q2
  Lâm Thái Bình Chi Cục Trưởng 37423432  
  Nguyễn Trọng Dụng Phó Chi Cục trưởng 37423439  
  Đỗ Thị Tuyến Phó Chi Cục trưởng 37423436  
  Lê Văn Thạch Phó Chi Cục trưởng 37423448  
  Đội HC-NS-TV-AC
Bộ phận Ấn chỉ
37423446
37423443
37423440
  Đội Tổng hợp –

Nghiệp vụ – Dự toán

37423438  
  Đội Kê Khai -KTT & Tin học 37423442
37423435
 
  Đội Kiểm tra nội bộ 37423437  
  Đội Tuyên truyền – Hỗ trợ NTT 37423431
37423486
 
  Đội Quản lý thuế TNCN 37425211  
  Đội thuế Liên phường 37423488  
  Đội Kiểm tra thuế số 1 37423485  
  Đội Kiểm tra thuế số 2 37423441  
  Đội thu LPTB và thu khác 37423487
37423433
 
  Đội Quản lý nợ và

cưỡng chế nợ thuế

37423483  
3 Chi cc thuế Qun 3
Đ
a ch:152-154 Võ Văn Tn Phường 6-Qun 3
Đi
n thoi trc 24/24: 22137206      Fax: 39349636
  Phạm Thị Hai Chi cục trưởng 39344396
  Phạm Văn Bê Phó Chi cục trưởng 22137294
  Nguyễn Đức Ơn Phó Chi cục trưởng 22137245
  Phạm Lê Khương Phó Chi cục trưởng 22137584
  Nguyễn Đức Hoà Phó Chi cục trưởng 22137243
  Đội HC-NS-QT-TV-AC Tổng đài 39349001
39349002
38249636
  Đội TTHT 39349391
39349392
  Đội QLN-CCN thuế 22137208
  Đội KK-KTT &TH
  Đội Kiểm tra thuế số 1
  Đội Kiểm tra thuế số 2 22137594
  Đội Kiểm tra thuế số 3 39349390
  Đội Kiểm tra nội bộ
  Đội thuế Liên phường 1
  Đội thuế Liên phường 2
  Đội LPTB và Thu khác 22137594
  Đội Nghiệp vụ dự toán  
  Bộ phận thuế TNCN 39349390
  Bộ phận TCCB  
  Bộ phận kế toán tài vụ 22137208 39349398
  Bộ phận Ấn chỉ
4 Chi cc thuế Qun 4
31-33 Đoàn Nh
ư Hài P12-Q4
  Phạm Đức Thuận Phó Chi cục Trưởng 39400026  
  Phạm Thị Thanh Phượng Phó Chi cục trưởng 38268313  
  Đồng Văn Nghĩa Phó Chi cục trưởng 39400026  
  Lê Thanh Hải Phó Chi cục Trưởng 39301483  
  Đội Kiểm tra thuế số 1 38254565  
  Đội Kiểm tra thuế số 2 38254568  
  Đội Nghiệp vụ – Dự toán 39432027  
  Đội HC-NS-QT-TV-AC 39433524 38268310
  Đội KK-KTT& TH 38268312
  Đội trước bạ & thu khác 38268311
  Đội thuế Liên Phường chợ 38254566
  Đội QLN-CCN 39434706
  Đội Tuyên truyền hỗ trợ 39432026
  Bộ phận Ấn chỉ 39433523
  Điểm thu Kho bạc 39433525
  Đội Bảo vệ 39433522
5 Chi cc thuế Qun 5
262-264 Tr
n Phú P8 -Q5
  Nguyễn Thị Lan Chi cục Trưởng 35089434
  Đặng Quang Vinh Phó Chi Cục trưởng 35089435
  Cao Thanh Hải Phó Chi Cục trưởng 35089438
  Nguyễn Thị Bích Hạnh Phó Chi Cục trưởng 35089436
  Lê Thị Cúc Phó Chi Cục trưởng 35089437
  ĐT đường dây nóng 0903921838  
  Đội Tuyên truyền hỗ trợ 39235611-232
39241340
  Đội .KK-KTT & TH 39235611-224
39235225
  Đội Kiểm tra Nội bộ 39235611-239
  Đội QLN – CCN 39235611-234
  Đội LPTB – Thu Khác 39235611-204
  Đội Nghiệp vụ – Dự toán 39235611-221
  Đội thuế TNCN 39235611-237
  Đội HC-NS-QT-TV-AC 39235611-200 39242684
  Đội Kiểm tra thuế số 1 39235611-219
  Đội Kiểm tra thuế số 2 39235611-213
  Đội Kiểm tra thuế số 3 39235611-236
  Đội kiểm tra thuế số 4 39235611-202
  Đội thuế LP 1,2,3,4 39560922
  Đội thuế LP 5,6,10,13 38547836
  Đội thuế LP 11,12,15 39550856
  Đội thuế LP 7,8,9, An Đông 39351304
  Đội thuế LP 14, Đồng Khánh 38593236
6 Chi Cc thuế Qun 6
683 H
ng Bàng P6-Q6
  Hồ Anh Lâm Chi cục Trưởng 39691709
  Phạm Hoàng Khanh Phó Chi Cục trưởng 39695488
  Đinh Thị Ngọc Phó Chi Cục trưởng 39609459
Trần Minh Đức Phó Chi Cục trưởng
  Đội HC-NS-QT-TV-AC 39697715 39697715
  Đội Tuyên truyền hỗ trợ 39697716 39697716
  Đội KK-KTT& TH 39694369 39694369
  Đội Kiểm tra thuế 1 39609812 39609812
  Đội Kiểm tra thuế 2 39697968 39697968
  Đội Kiểm tra thuế 3 39609812 39609812
  Đội Kiểm tra Nội bộ 39697970 39697970
  Đội QLN – CCN 39609811 39609811
  Đội thu LPTB & thu khác 39693072  
  Đội Nghiệp vụ – Dự toán 39695489  
  Đội thuế LP 1, 2 39609815  
  Đội thuế LP 3, 4, 7, 8 39609813  
  Đội thuế LP 5, 6, 9 39695487  
  Đội thuế LP 10, 11 39694370  
  Đội thuế LP 12, 13, 14 39694368  
  Đội thuế chợ Bình Tây 39521804  
  Đội thuế TNCN 39694368  
7  Chi cc thuế Qun 7
350 Hu
nh Tn Phát P.Bình Thun Qun 7
  Phạm Trí Dũng Chi Cục Trưởng 38722269  
  Đào Thị Tuyết Hồng Phó Chi Cục trưởng 38722116  
  Nguyễn Thị Ngọc Trang Phó Chi Cục trưởng 22131550  
Bùi Quang Trung Phó Chi Cục trưởng
  Đội KK-KTT& TH 38722115  
  Đội Tuyên truyền hỗ trợ 37720473
22131556
 
  Đội HC-NS- QT-TV-AC 38720242 38720242
  Đội trước bạ & thu khác 38728757  
  Đội Kiểm tra nội bộ 38722117  
  Đội Kiểm tra thuế số 1 22131558  
  Đội Kiểm tra thuế số 2 38728758
22131555
 
  Đội thuế Thu nhập Cá nhân 38725156  
  Đội Nghiệp vụ – Dự toán 22131557  
  Đội QLN-CCN 22131553  
  Đội thuế Liên phường 22131551

 

22131552

 
  Phòng Lưu trữ hồ sơ 22131554  
  Điểm thu Kho bạc 38727905  
8 Chi cc thuế Qun 8
7A-8A Bùi Minh Tr
c P5-Q8
  Vũ Văn Hoàng Chi Cục Trưởng 38504791  
  Mai Thành Tao Phó Chi Cục Trưởng 38503470  
  Phan Thái Nguyệt Phó Chi Cục Trưởng 38503536  
  Đội HC-NS-QT-TV-AC 38501032 39816460
  Bộ phận Ấn Chỉ 39810439  
  Đội Kiểm tra thuế 1 39812686 39813386
  Đội QLN-CCN 39812686  
  Đội Kiểm tra thuế 2,3,

Nghiệp vụ – Dự toán

39815343  
  Đội Thu trước bạ & thu khác 39810515  
  Đội KK-KTT& TH 38568501  
  Đội Tuyên truyền hỗ trợ 38503471
39820826
 
  Đội Kiểm tra thuế 4 và

Liên Phường 1,2

38504575  
9  Chi Cc thuế Qun 9
25 B Lê Văn Duy
t P.Hip Phú Qun 9
  Đỗ Văn Dũng Chi Cục Trưởng 38973350  
  Nguyễn Thị Thu Vân Phó Chi Cục Trưởng 38973352  
  Nguyễn Thị Thanh Hoa Phó Chi Cục Trưởng 38973351  
Trần Ngọc Linh Phó Chi Cục Trưởng
  Đội trước bạ & thu khác 37305611  
  Đội KK-KTT& TH 38973354  
  Đội HC-NS-QT-TV-AC 38973353  
  Đội Tuyên truyền hỗ trợ 37308337 37308377
  Đội Nghiệp vụ – Dự toán 39682769  
  Đội Kiểm tra thuế số 1 37360881 37305607
  Đội Kiểm tra thuế số 2 37305609  
  Đội Kiểm tra thuế số 3 39682766  
  Đội thuế Liên Phường 37305610  
  Đội thuế TNCN 37309078  
  Đội Kiểm tra Nội bộ 39682766  
  Đội QLN-CCN 37305608  
10  Chi cục thuế Quận 10
3/1 Thành Thái – P14-Q10
  Nguyễn Mạnh Khôi Chi Cục Trưởng 38637658  
  Nguyễn Anh Tài Phó Chi Cục Trưởng 38641213  
  Nguyễn Thị Cúc Phó Chi Cục Trưởng 38641214  
  Trần Thị Kim Định Phó Chi Cục Trưởng 38656692  
  Đội HC-NS-QT-TV-AC 38658421
38635873
35015463
35015462
35015460
 
  Đội Nghiệp vụ Dự toán 38669894  
  Đội Tuyên truyền hỗ trợ 38662801 38661032
  Đội KK-KTT& TH 38656694
35015458
 
  Đội QLN-CCN 38669895  
  Đội KTNB 38662179  
  Đội trước bạ & Thu Khác 38641160  
  Đội Kiểm tra thuế 1 35015450  
  Đội Kiểm tra thuế 2 38644764 38644764
  Đội Kiểm tra thuế 3 35015448  
  Đội Kiểm tra thuế 4 38641161  
  Đội thuế TNCN 38645797  
  Đội thuế LP 1 35015451  
  Đội thuế LP 2 35015430  
  Đội thuế LP 3 35015457  
11 Chi Cục thuế Quận 11
270 Bình Thới – P10 – Quận 11
  Lã Thị Xuân Lan Chi cục Trưởng 39637438  
  Lâm Hoàng Oanh Phó Chi Cục trưởng 39630591  
  Hoàng Việt Cường Phó Chi Cục trưởng 39630824  
  Nguyễn Thị Hồng Vân Phó Chi Cục trưởng 39630587  
  Đội HC-NS-QT-TV-AC 39630585

39630827

39635385
  Đội Nghiệp vụ & Dự toán – TTHT 39630825 

39630584

39630588

 39635386

 
  Đội KK-KTT& TH 39630590

 39631052

 
  Đội Kiểm tra thuế số 1 39630586
39636798
39637440
  Đội Kiểm tra thuế số 2 39630822

 39635384

39636591

39637439
  Đội Kiểm tra thuế số 3 39636384 39636867
  Đội Kiểm tra thuế số 4 39636592

39636866

 
  Đội Kiểm tra Nội bộ 39630826 39630589
  Đội QLN-CCN 39630820  
  Đội trước bạ & thu khác 39631051  
  Đội thuế Liên phường 1-3 –

5-10 -14 -Chợ Bình Thới

39630823  
  Đội thuế LP 2 – 8 – 9 – 16 –

Chợ Lãnh
Binh Thăng

39630821  
  Đội thuế LP 4 – 6 – 12 – 13 –

Chợ Thiếc – chợ Phú Thọ

39630828  
  Đội thuế LP 7-11 -15 – Chợ Chim Xanh 39630819  
  Đội thuế TNCN 39637021  
12 Chi cục thuế Quận 12
27-QL1A – P.Tân Chánh Hiệp (36 Quốc Lộ 1A – P.Đông Hưng Thuận – Quận 12)
  Nguyễn Minh Quang Chi Cục Trưởng 38916818
  Đỗ Thị Xuân Mai Phó Chi Cục trưởng 38916816
  Nguyễn Mạnh Hoan Phó Chi Cục trưởng 38916817
  Nguyễn Văn Ba Phó Chi Cục trưởng 38916815
  Đội HC-NS-QT-TV-AC 38917478 37155734
  Đội Kiểm tra thuế 1
(Bộ phận kiểm tra nội bộ)
38917477
37153146
  Đội Kiểm tra thuế 2 38916813
  Đội QLN-CCN 38916814
  Đội KK-KTT & TH 38917432
  Đội Tuyên truyền hỗ trợ
(Bộ phận trả lời chính sách)
38916812
38917431
  Đội thu LPTB & thu khác 37155735
  Đội Nghiệp vụ dự toán 38916819
  Đội thuế TNCN 38196820
  Đội thuế LP Trung Mỹ Tây, Tân Chánh Hiệp, Tân Thới Hiệp, Hiệp Thành 37157497
38837830
37171442
37170193
  Đội thuế LP Đông Hưng Thuận
Tân Thới Nhất, Tân Hưng Thuận
37151792
38833819
35376435
  Đội thuế LP Thạnh Lộc, Thạnh Xuân A, An Phú Đông, Thới An 38919296

37165094

37195680

37170195

13 Chi cục thuế Huyện Bình Chánh
C11/11 Ấp 3 Xã Tân Quý Tây – Huyện Bình Chánh
  Nguyyễn Xuân Thành Chi cục Trưởng 37523923
  Nguyễn Văn Hòa Phó Chi Cục Trưởng 37524435
  Đoàn Công Quí Phó Chi Cục trưởng 38869530
Nguyễn Thị Ngọc Dung Phó Chi Cục trưởng
  Đội HC-NS-QT-TV-AC 37524922
37523924
37523924
  Đội Nghiệp vụ dự toán-

Tuyên truyền hỗ trợ

37523872
35372823
  Đội KK-KTT& TH 35372824
  Đội Kiểm tra thuế số 1 37523873
  Đội Kiểm tra thuế số 2 37523921
  Đội Kiểm tra Nội bộ 37524923
  Đội Quản lý Nợ –

Cưỡng chế nợ thuế

37523922
  Đội thuế Thu nhập Cá nhân 37524923
  Đội LX P.V Hai -LMXuân –

Bình Lợi – Vĩnh Lộc A-

Vĩnh Lộc B-Tân Kiên – Tân Túc-

Tân Nhựt

37523875
  Đội LX Bình Hưng – Phong Phú –

Đa Phước-Qui Đức- Tân Quý Tây –

Hưng Long-An Phú Tây – Bình Chánh

37523875
  Đội thuế Trước bạ và thu khác 37523920
14 Chi cục thuế Quận Bình Tân
528 Kinh Dương Vương – P.An Lạc A – Q.Bình Tân
  Lương Thị Duyên Chi Cục Trưởng 38765492  
  Phan Văn Giàu Phó Chi Cục trưởng 38776149  
  Trần Quang Phúc Phó Chi Cục trưởng 37526852  
   Nguyễn Kim Qưới Phó Chi Cục trưởng  
Nguyễn Văn Đức Phó Chi Cục trưởng
  Đội Tuyên truyền hỗ trợ 37526842  
  Đội KK-KTT & TH 38750249
38761594
 
  Đội Kiểm tra thuế số 1 37524924 38750448
  Đội Kiểm tra thuế số 2 38776165
37524943
 
  Đội QLN-CCN 37526843  
  Đội Thuế trước bạ & thu khác 38760282  
  Đội Nghiệp vụ – Dự toán 38776151 38776151
  Đội HC-NS-QT-TV-AC 38776150
37524941
38776150
  Đội thuế P.An Lạc, An Lạc A 38776166  
  Đội thuế LP Bình Trị Đông,

Bình Trị Đông A, Bình Trị Đông B

38776550  
  Đội thuế LP Tân Tạo, Tân Tạo A 38776166  
  Đội thuế LP Bình Hưng Hoà,

Bình Hưng Hoà A, Bình Hưng Hoà B

37524943  
15 Chi cục thuế Quận Bình Thạnh
368 Bạch Đằng – P14 – Q.Bình Thạnh
  Trần Văn Đức Chi Cục Trưởng 22439284  
  Nguyễn Thị Ngọc Thúy Phó Chi Cục Trưởng 22439283  
  Phan Tám Phó Chi Cục Trưởng 22439285  
  Trương Ngọc Hiệp Phó Chi Cục Trưởng    
  Đội Kiểm tra Nội bộ 38030003  
  Đội Kiểm tra thuế số 1 35510181  
  Đội Kiểm tra thuế số 2 38417629  
  Đội Kiểm tra thuế số 3 35108119  
  Đội Kiểm tra thuế số 4 38412349  
  Đội trước bạ & Thu Khác 35513572  
  Đội Nghiệp vụ & dự toán 22439286  
  Đội QLN-CCN 22439286  
  Đội KK-KTT-KTT & TH 38434314  
  Đội Tuyên truyền hỗ trợ 35510304  
  Đội HC-NS-QT-TV-AC 35109937 38412370
  Đội thuế TNCN 22439287  
  Đội thuế Liên phường 1 38434313  
  Đội thuế Liên phường 2 22439282  
  Đội thuế Liên phường 3 22439281  
  Đội thuế chợ Bà Chiểu 38433144  
  Bộ phận một cửa 35108118  
16 Chi cục thuế Huyện Cần Giờ
Đường Đào Cử – TT Cần Thạnh – Huyện Cần Giờ
  Hồ Minh Đức Chi Cục trưởng 22321446
  Trương Văn Hiệp Phó Chi Cục Trưởng 37861582
  Đội HC-NS-QT-TV-AC 38740742 38740587
  Ấn chỉ 22400581  
  Kế toán 22400361  
  Bảo vệ 22400514  
  Đội Nghiệp vụ – Dự toán 22400425
22400510
38740303
  Đội KK-KTT& TH 22400370
22400392
38740083
  Đội trước bạ & thu khác 22400385
38740298
  Đội kiểm tra thuế 22400493
38740741
  Đội thuế Liên xã 22400592
22400671
38740170
  Đội thu Xã Long Hòa 22400591
  Đội thuế xã Lý Nhơn 22400596
  Đội thuế xã An Thới Đông 22400582
  Đội thuế xã Tam Thôn Hiệp 22400691
  Điểm thu xã Bình Khánh 22400674
17 Chi cục Thuế Huyện Củ Chi
KP7 – TT Củ Chi – Huyện Củ Chi
  Nguyễn Văn Sơn Chi Cục trưởng 38921410 37925097
  Lê Minh Tân Phó Chi Cục Trưởng 37925570  
  Đào Văn Quý Phó Chi Cục Trưởng 38921409  
  Trần Thị Nhắng Phó Chi Cục Trưởng 37925568  
Nguyễn Văn Toàn Phó Chi Cục Trưởng
  Đội Tuyên truyền hỗ trợ – NVDT 35044786  
  Đội KK-KTT& TH 38921438
38920417
 
  Đội Thanh tra & Kiểm tra thuế 38921034
37923956
38921034
  Đội HC-NS-QT-TV-AC 37923978
37906719
37909324
37906532
  Đội thuế TNCN 37925569  
  Đội QLN-CCN 37923980  
  Đội thuế trước bạ & thu khác 37925096  
  Đội thuế Liên xã số 1 22483547

22483550

 
  Đội thuế Liên xã số 2 38929163  
  Đội thuế Liên xã số 3 37946371  
  Đội liên xã số 4 38828268  
  Đội thuế Liên xã số 5 22483454
22483435
37961402
 
18 Chi cục thuế Quận Gò Vấp
308 Nguyễn Văn Nghi – P7- QGV
  Lâm Hồng Thúy Nga Chi Cục Trưởng 38944676
  Phạm Tuấn Anh Phó Chi Cục Trưởng 39891713
  Hoàng Kim Nghĩa Phó Chi Cục Trưởng 39894432
  Trần Việt Thắng Phó Chi cục Trưởng 39897072
  Nguyễn Mạnh Trung Phó Chi cục Trưởng 36016873
  Đội HC-NS-QT-TV-AC 39896434
39897404
38944090
38944090
  Đội trước bạ nhà đất -PLP 39891389
  Đội Tuyên truyền hỗ trợ 39894436
39894437
39897410
  Đội Nghiệp vụ -Dự toán 39897366
  Đội QLN-CCN 39897365
  Đội KK-KTT& TH 38944677
38955937
  Đội Kiểm tra thuế số 1 39894434 39897406
  Đội Kiểm tra thuế số 2 38944963
38941901
39897409
  Đội Kiểm tra thuế số 3 39896435 39897405
  Đội Kiểm tra thuế số 4 39897364 39897407
  Đội Kiểm tra Nội bộ 39894435 39897408
  Đội thuế Liên phường 1 39856671  
  Đội thuế Liên phường 2 38951289  
  Đội thuế Liên Phường 3 39966937  
  Đội Quản lý thuế thu nhập cá nhân 22167314  
19 Chi cục thuế huyện Hóc Môn
90 Bà Triệu – TT Hóc Môn
  Hà Văn Thành Chi Cục Trưởng 38913905  
  Phạm Ngọc Tuyết Phó Chi Cục Trưởng 38913904  
  Huỳnh Văn Trung Phó Chi Cục Trưởng 37101294  
  Mai Thị Ngọc Dung Phó Chi Cục Trưởng 37106464  
  Đội Nghiệp vụ – Dự toán 62511497  
  Đội KK-KTT& TH 38913182  
  Đội Thanh tra thuế 38913000
62513696
37106363
 
  Đội HC-NS-QT-TV-AC 62511495
37101293
62511495
  Đội QLN-CCN 38910428  
  Đội thuế TNCN 37106530  
  Đội thuế Thị trấn 38914160  
  Đội thuế TH-TTH-XTS 37130691  
  Đội thuế TTT-ĐT-NB 38915562  
  Đội thuế TX-TC-XTĐ 37184386  
  Đội thuế BĐ-XTT 37126003  
  Đội thuế trước bạ 37126003  
20 Chi cục thuế huyện Nhà Bè
296A ấp 1, Nguyễn Bình – xã Phú Xuân – Huyện Nhà Bè
  Nguyễn Ngọc Minh Chi Cục Trưởng 37827808  
  Vũ Thị Minh Phó Chi Cục Trưởng 37827807  
  Trần Thanh Dân Phó Chi Cục Trưởng 37770575  
  Đội HC -NS- QT-TV-AC 37770480
37827722
37827722
  Đội Nghiệp vụ Dự toán –

Tuyên truyền Hỗ trợ

37827921  
  Đội KK-KTT&TH 37827806  
  Đội trước bạ & thu khác 37827804  
  Đội QLN- CCN 37828110  
  Đội kiểm tra thuế 1 37827805  
  Đội kiểm tra thuế 2 37828391 37828391
  Đội thuế Thị Trấn 37810268  
  Đội thuế xã Phú Xuân 37827395  
  Đội thuế Liên xã 37770726  
  Đội thuế xã Nhơn Đức 37821662  
21 Chi cục thuế quận Phú Nhuận
145/9 Nguyễn Văn Trỗi – P11-Quận Phú Nhuận
  Nguyễn Văn Dũng Chi Cục Trưởng 38475891  
  Nguyễn Ngọc Thu Phó Chi Cục Trưởng 38475890  
  Trương Thị Lệ Hằng Phó Chi Cục Trưởng 38475892  
  Cao Văn Tỵ Phó Chi Cục Trưởng 38446157  
Nguyễn Văn Linh Phó Chi Cục Trưởng
  Đội HC-NS-QT-TV-AC 38445658
39976711
39972743
  Đội Kiểm tra Nội bộ 38442182  
  Đội Kiểm tra thuế 1 38446162
  Đội Kiểm tra thuế 2 39974355 38446155
  Đội Kiểm tra thuế 3 39971162 38446149
  Đội Kiểm tra thuế 4 38463083 38446129
  Đội quản lý Liên Phường 1, 2, 3,
4, 5, 7, 9,Chợ Nguyễn Đình Chiểu
38463082  
  Đội quản lý Liên phường

8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

17, Chợ Trần Hữu Trang,

Chợ Phú Nhuận

38475071  
  Đội KK-KTT& TH 38454199 38445626
  Đội Tuyên truyền hỗ trợ 39971163 38446124
  Đội thu LPTB & thu khác 39974329  
  Đội QLN-CCN 38445112  
22 Chi cục thuế Quận Tân Bình
450 Trường Chinh – P13 – Q.Tân Bình
  Nguyễn Ngà Chi Cục trưởng 38102097 38120100
  Lê Phú Tuyến Phó Chi Cục trưởng 38102094  
  Lê Thị Hồng Phó Chi Cục trưởng 38102095  
  Trần Thị Thu Hà Phó Chi Cục trưởng 22475444  
  Trần Quang Sanh Phó Chi Cục trưởng 38102096  
  Đội Tuyên truyền hỗ trợ 38109989
38126816
38105554
 
  Đội HC-NS-TV 38102090
38120100
22475773
 
  Đội Quản lý ấn chỉ 38125316  
  Đội trước bạ và thu khác 38121936  
  Đội QLN-CCN 22183838  
  Đội thuế TNCN 22178855  
  Đội KTNB 38102091
38125197
 
  Đội KK-KTT& TH 38102093
38425193
 
  Đội Nghiệp vụ dự toán 38425197  
  Đội Kiểm tra thuế số 1 38102098

38125198

 
  Đội kiểm tra thuế số 2 38125196  
  Đội Kiểm tra thuế số 3 38425205
22192279
 
  Đội Kiểm tra thuế số 4 38102092
38425191
 
  Đội Kiểm tra thuế số 5 38425203  
  Đội Kiểm tra thuế số 6 38425201
38425190
 
23 Chi cục thuế Quận Tân Phú
945 Âu Cơ – P.Tân Sơn Nhì – QTân Phú
Trụ sở mới: 184-186 Lê Trọng Tấn – P.Tây Thạnh – Quận Tân Phú
  Phạm Ngọc Anh Chi Cục trưởng 38127721  
  Huỳnh Thị Ngọc Ánh Phó Chi Cục trưởng 38127715  
  Nguyễn Văn Nam Phó Chi Cục trưởng 38127718  
  Võ Thanh Tùng Phó Chi Cục trưởng 38427581  
  Đội HC-NS-QT-TV-AC 38122141 38122141
  Đội Nghiệp vụ dự toán –

Tuyên truyền hỗ trợ

38127716 38127716
  Đội Kiểm tra Nội bộ 38127717  
  Đội QLN-CCN 38126718  
  Đội KK-KTT& TH 38127720
38106721
38127720
  Đội Kiểm tra 1 38127719  
  Đội Kiểm tra 2 38125747  
  Đội Kiểm tra 3 38106733  
  Đội TNCN 38106709  
  Đội Trước bạ & thu Khác 38124030  
24 Chi cục thuế Quận Thủ Đức
16 – Đường 6 -KP5 – P.Linh Chiểu – Q.Thủ Đức
  Lê Văn Thanh Chi Cục Trưởng 38961591  
  Lê Thanh Hùng Phó Chi cục Trưởng 38960488  
  Nguyễn Thị Quỳnh Dung Phó Chi cục Trưởng 38966237  
  Lê Thanh Bình Phó Chi cục Trưởng 37225573  
  Đội KK-KTT-TH 38972150
37225740
 
  Đội Kiểm tra thuế 1 37220718
37220716
 
  Đội Kiểm tra thuế 2 38963771
37225301
 
  Đội Kiểm tra thuế 3 37220717
37225695
 
  Đội Kiểm tra thuế 4 38978201  
  Tổ chức Thi đua 37225302  
  Đội Trước bạ & thu khác 37225571
37225300
 
  Tài vụ – Ấn chỉ 38978203  
  Đội Tuyên truyền hỗ trợ 37225696
38978202
38972494
 
  Đội QLN-CCN 37220715  
  Đội Hành chính 38962825 38962825
  Đội Nghiệp vụ – Dự toán 37225574  
  Đội thuế Thu nhập Cá nhân 37225798  
  Bộ phận UNT phường 38960586
38966679
 

 Bài viết khác:


  dvktHang@yahoo.com
  0937.31.91.94
  fb.com//DichVuKeToanTaiNha

Liên hệ

Kế toán trưởng: Đỗ Hằng
Điện thoại: 0937.31.91.94
Giờ làm việc: Sáng 8h30-11h30, Chiều 13h30-17h00
Email: dvktHang@yahoo.com
Địa chỉ: 56 Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp HCM

Kết nối với chúng tôi


Copyright © 2015 - 2018 DichVukeToanTaiNha.Net - All rights reserved