Quy chế cấp mã số bảo hiểm xã hội theo Quyết định số 346/QĐBHXH

Kinh Nghiệm,Tin Tức  20/05/2019 Đỗ Hằng

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam
tại Quyết định số 346/QĐ-BHXH ngày 28/3/2019 ban hành quy chế quản lý và cấp
mã số BHXH cho người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT).
BHXH Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị sử dụng lao động trên
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; các đại lý thu BHXH, BHYT; các cơ sở giáo dục
thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (gọi chung là cơ quan quản lý đối tượng) thực
hiện theo hướng dẫn như sau:
Khi cơ quan quản lý đối tượng có phát sinh tăng mới đối tượng tham gia
BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ
BNN) thì hướng dẫn người tham gia vào trang thông tin điện tử BHXH Việt Nam
http://baohiemxahoi.gov.vn để tra cứu mã số BHXH.
1. Trường hợp khi tra cứu thấy mã số BHXH trùng khớp thông tin về họ tên,
ngày sinh, giới tính, tỉnh/huyện/xã nơi khai sinh thì ghi mã số và đầy đủ thông tin
vào mẫu Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)
Căn cứ vào mẫu TK1-TS cơ quan quản lý đối tượng kê khai đầy đủ, chính
xác mã số BHXH vào Mẫu D02-TS; Mẫu D03-TS; Mẫu D05-TS gửi cho cơ quan
BHXH kèm phụ lục thành viên hộ gia đình.
2. Trường hợp chưa có mã số BHXH: hướng dẫn người tham gia kê khai đầy
đủ thông tin vào mẫu TK1-TS và phụ lục thành viên hộ gia đình.
Khi lập Mẫu D02-TS, Mẫu D03-TS, Mẫu D05-TS gửi cơ quan BHXH phải
gửi kèm phụ lục thành viên hộ gia đình.
Lưu ý: Nếu cơ quan quản lý đối tượng không kê khai đầy đủ thông tin vào
mẫu TK1-TS và phụ lục thành viên hộ gia đình thì cơ quan BHXH sẽ trả hồ sơ để
người tham gia và cơ quan quản lý đối tượng kê khai bổ sung.
Yêu cầu các cơ quan quản lý đối tượng thực hiện theo đúng quy định trên
đây, trường hợp có vướng mắc, kiến nghị, liên hệ BHXH Thành phố Hồ Chí Minh
(phòng Quản lý thu) để được giải quyết./.

Trích nguồn từ https://ketoanbanthoigian.com

Điện thoại tư vấn  : Ms Hằng 0937319194Bài viết khác:


  dvktHang@yahoo.com
  0937.31.91.94
  fb.com//DichVuKeToanTaiNha

Liên hệ

Kế toán trưởng: Đỗ Hằng
Điện thoại: 0937.31.91.94
Giờ làm việc: Sáng 8h30-11h30, Chiều 13h30-17h00
Email: dvktHang@yahoo.com
Địa chỉ: 56 Đường Nguyễn Gia Trí (Đường D2 cũ), Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp HCM

Kết nối với chúng tôi


Copyright © 2015 - 2018 DichVukeToanTaiNha.Net - All rights reserved
error: Content is protected !!